پکیج پیشنهادی

به صفحه انتخاب پکیج خوش آمدید

در این قسمت شما میتوانید با انتخاب گزینه های خود پکیج خود را ببندید

شروع انتخاب آیتم ها

0$

با تشکر ، همکاران ما بزودی با شما تماس خواهند گرفت.

تعداد و نوع دوربین

تعداد دوربین های عکاسی در مجلس

برای ادامه ، شما باید یک آیتم را انتخاب کنید

ادامه

نوع درخواست خود را مشخص کنید

برای ادامه ، شما باید یک آیتم را انتخاب کنید

ادامه

Type of application

2D game only

برای ادامه ، شما باید یک آیتم را انتخاب کنید

ادامه

Game Design


برای ادامه ، شما باید یک آیتم را انتخاب کنید

ادامه

Targeted devices

برای ادامه ، شما باید یک آیتم را انتخاب کنید

ادامه

تجهیزات فیلم برداری

برای ادامه ، شما باید یک آیتم را انتخاب کنید

ادامه

تعداد شاسی های مراسم

برای ادامه ، شما باید یک آیتم را انتخاب کنید

ادامه

انتخاب آلبوم

برای ادامه ، شما باید یک آیتم را انتخاب کنید

ادامه

سایر امکاناتبرای ادامه ، شما باید یک آیتم را انتخاب کنید

ادامه

عکسبرداری و فیلم برداری فرمالیته


برای ادامه ، شما باید یک آیتم را انتخاب کنید

ادامه

قیمت نهایی

قیمت زیر تخمینی میباشد و امکان تغییر وجود دارد

تمام قیمت ها تا پایان تیرماه شامل 20 درصد تخفیف می باشد

یک نسخه از فاکتور به پست الکترونیک شما ارسال میگردد.

Summary

Description اطلاعات آیتم Quantity قیمت
Discount :
مجموع :

ثبت و رزرو این فاکتور